Saugumas

Nuo savo įsikūrimo “VLL Group” savo darbuotojams sėkmingai užtikrina saugią ir sveiką darbo aplinką tiek sausumoje, tiek jūroje. Įmonės vadovybė teikia pirmenybę saugumui, sveikatai bei aplinkos apsaugai bet kurioje šio verslo veikloje. Šio principo laikymasis labai padėjo siekiant mūsų tikslų ir neabejotinai prisidės ateityje.

Siekdami įgyvendinti savo verslo tikslus, laikomės itin aukštų standartų, tad mes siekiame ne tiesiog atitikti minimalius teisinius įsipareigojimus, o stengiamės aiškiai parodyti įmonės teigiamą požiūrį į saugą, darbuotojų sveikatą bei aplinkos apsaugą.

Pasitenkinimas esama situacija, geresnių rezultatų nesiekiamybė – tai dalykai, kurie niekada neturėtų būti susiję su saugumu, sveikata ir aplinkos apsauga.

Įmonės vadovybė entuziastingai turėtų gerinti šias sritis visuose lygmenyse ir skatinti savo darbuotojų entuziazmą. Personalo parama ir palaikymas yra būtinas, jeigu norite užtikrinti šių sričių sėkmingą ir efektyvų veikimą.

Kiekvieno darbuotojo individuali pareiga – bendradarbiauti su vadovybe ir dirbti taip, jog būtų užtikrinti tiek jo paties, tiek kolegų saugumas bei sveikata. Norint pasiekti šį tikslą kompanija, teiks visus būtinus mokymus bei informavimą.

Mes esame įsitikinę, jog nuoširdus mūsų darbuotojų palaikymas ir darbas su kompanijos saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos politika, dabartinius pasiekimus ateityje tikrai viršys.